English
网上博物馆
公告
公告
 
西安碑林第五、六间墓志廊维修工程议标公告

一、项目说明

西安碑林博物馆第五、六间墓志廊维修项目。

二、投标企业资质要求

1、在工商部门注册登记具有独立法人资格且年检合格的正规企业;

2、具有国家古建维修资质贰级以上资质(含贰级);

3、具有古建维修施工经验的优先。

三、报名时间地点:

1、报名时间:自公告发布之日起,五个工作日内,截止2016年4月1日。(每天上午9时30分至11时,下午2时至4时为工作接待时间)

2、报名地点:西安碑林博物馆项目办

联系人:戴先生

联系电话:029-87210764

3、注意事项:报名时须携带企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、相关资质证明、法定代表人授权委托书、被授权人个人身份证原件及复印件一套,复印件需加盖公章,留存备案。


                                   西安碑林博物馆

                                    2016年3月28日